Tag Archives: nghệ thuật hồng ânn

Chuyện kể về tranh vẽ quạt, làn gió nhẹ chớm vào hạ (phần 1)

Quạt đã tồn tại từ thời xa xưa ở Trung Quốc. Khởi nguồn của nó vào khoảng trên 3.000 năm trước. Vào thời đầu quạt được dùng như vật dụng để che mặt trong cung đình, dần dần về sau tùy theo sự phát triển mà thay đổi hình dạng, kết hợp với nghệ thuật […]