Tag Archives: Nghệ thuật

Mục đích cao cả của nghệ thuật là gì?

Trong nền nghệ thuật hiện đại bao quát các lĩnh vực như thơ ca, hội họa, âm nhạc, vũ đạo; rất khó có thể tìm kiếm được các tác phẩm tráng lệ, đồ sộ, có trình độ nghệ thuật tinh tế và có thể chịu đựng được thử thách của thời gian, mang lại ý […]