Tag Archives: Nhạc khúc cổ tranh “Ngư Chu Xướng Vãn”

Nhạc khúc cổ tranh “Ngư Chu Xướng Vãn”

 “Ngư Chu Xướng Vãn” là một nhạc khúc độc tấu đàn tranh. Danh khúc này được lấy ra từ tác phẩm “Đằng Vương Các Tự” của thi nhân nổi tiếng Vương Bột đời nhà Đường (650 – 676 SCN). Nhạc khúc này được Lâu Thụ Hoa (1907 – 1952) sáng tác dựa trên bài thơ […]