Nhạc khúc cổ tranh “Ngư Chu Xướng Vãn”

 “Ngư Chu Xướng Vãn” là một nhạc khúc độc tấu đàn tranh. Danh khúc này được lấy ra từ tác phẩm “Đằng Vương Các Tự” của thi nhân nổi tiếng Vương Bột đời nhà Đường (650 – 676 SCN). Nhạc khúc này được Lâu Thụ Hoa (1907 – 1952) sáng tác dựa trên bài thơ “Về đi thôi” vào những năm 1930, và được lưu hành suốt cho đến bây giờ.

 Nhạc khúc sử dụng giai điệu nhẹ nhàng, nhu hòa để diễn tả bầu không khí tràn đầy niềm vui khi người đánh cá chèo thuyền về nhà trong ráng chiều hoàng hôn.

Trích dẫn từ “Đằng Vương Các Tự” của Vương Bột đời Đường.

“…Lạc hà dữ cô vụ tế phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc.

Ngư chu xướng vãn, hưởng cùng Bành Lễ chi tân;

Nhạn trận kinh hàn, thanh đoạn Hành Dương chi phố.”

(Tham khảo bản dịch của Trần Trọng San:

“Ráng chiều rơi xuống, cùng cái cò đơn chiếc đều bay; làn nước sông thu với bầu trời kéo dài một sắc.

Thuyền câu hát ban chiều, tiếng vang đến bến Bành Lễ.

Bầy nhạn kinh giá rét, tiếng kêu dứt bờ Hành Dương.”)

Dịch từ: https://www.visiontimesjp.com/?p=2557