Tag Archives: Những Lễ hội quan trọng nhất ở Ấn Độ

Những Lễ hội quan trọng nhất ở Ấn Độ

Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn với hàng ngàn cộng đồng dân tộc, có rất nhiều tôn giáo tín ngưỡng với lịch sử trải dài hàng ngàn năm, điều này đã khiến nó có số lượng ngày lễ lớn nhất trên thế giới. Vì lẽ đó, không dễ dàng để chọn ra một […]