Tag Archives: sự ra đời âm nhạc

Nguồn gốc và sức mạnh của âm nhạc

Trong “Nhạc ký” có viết: “Xem xét âm nhạc một quốc gia, có thể biết trạng thái chính trị của quốc gia đó, cũng có thể từ đó biết được nên trị sửa thế nào”. 1. Nguồn gốc của âm nhạc * Phương Đông : Âm nhạc có từ thời Thượng cổ, vào thời đại […]