Tag Archives: Sự tương đồng giữa Yule và Giáng sinh

Sự tương đồng giữa Yule và Giáng sinh

Bất cứ ai biết về lễ hội Yule của người Đức sẽ lập tức nhận ra sự tương đồng của nó với lễ Giáng sinh và đây chắc chắn không phải là một sự tình cờ. Sự thực là có rất nhiều biểu tượng trang trí, nhân vật, câu chuyện phổ biến trong lễ Giáng […]