Tag Archives: Thái Úy Trung Tuệ Võ Lương Công – Mục Thận

Thái Úy Trung Tuệ Võ Lương Công – Mục Thận

Xét Sử ký và đời truyền: Ông họ Mục, tên Thận, lấy nghề chài lưới bắt cá làm kế sinh nhai. Thời xưa Lý Thái Tông có quan Thái sư Lê Văn Thịnh nuôi được một người gia nô tên Đại Lý, giỏi về thuật chú ảo, hay biến hóa mây mù, khiến người thực […]