Tag Archives: Thực vật cũng có linh

Vạn vật đều có linh: Thực vật cũng có linh tính – Trợ giúp minh quân trừ gian diệt ác

Tại Bắc kinh, trước đền lớn của Khổng Tử có một cây bách cổ, nhân gian tương truyền rằng nó có thể phân biệt người trung thành và kẻ gian ác, nên gọi nó là cây trung nghĩa chi thụ. Theo nguyên cứu, cây bách cổ này được trồng bởi một học giả nổi tiếng […]