Tag Archives: Truyền thuyết Hằng Nga đắc tiên dược

Truyền thuyết Hằng Nga đắc tiên dược

Theo truyền thuyết, Hậu Nghệ và Hằng Nga là những người bất tử sống ở thiên đàng. Một ngày nọ, mười người con trai của Ngọc Hoàng biến thành mười mặt trời, khiến trái đất bốc cháy. Sau khi thất bại trong việc ra lệnh cho con trai của mình ngừng phá hủy trái đất, […]