Tag Archives: Truyền thuyết về Tam thái tử Na Tra

Truyền thuyết về Tam thái tử Na Tra

Na Tra (哪吒) là một vị thần trong thần thoại Trung Hoa, Na Tra là thần tượng chính diện của các bạn nhỏ. Theo Phong thần diễn nghĩa, Na Tra vốn là pháp bảo Linh Châu của Thái Ất Chân Nhân, chuyển sinh vào bụng Ân Thị hóa ra kiếp người, được Nguyên Thủy Thiên […]