Tag Archives: vị tướng lừng danh

THÁI ÚY TRUNG PHỤ DŨNG VÕ UY THẮNG CÔNG LÝ – LÝ THƯỜNG KIỆT

Trong cuộc sống hiện đại, con người chúng ta cần bàn nhiều hơn về nhân cách, phẩm hạnh của những người làm quan chức trong xã hội, những người mà chỉ một quyết định của họ cũng tạo nên một sức ảnh hưởng nhất định đối với cuộc sống của cả triệu người dân. Quan […]