Tag Archives: y phục truyền thống

Mặc y phục truyền thống câu thúc đạo đức nhân tâm

Mỗi quốc gia, dân tộc đều có những trang phục truyền thống khác nhau. Trang phục truyền thống thể hiện những nét văn hóa của từng vùng miền khác nhau. Tại Trung Quốc, Hán phục xuất hiện từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, áo choàng và tay áo rộng, gấp gấp về phía bên phải, […]