Tác dụng thần kỳ của âm nhạc — Điều hòa âm dương

Trong mắt của nhiều người, âm nhạc là dùng để biểu đạt tâm tình của bản thân, hoặc là một chủng loại thú vui giải trí. Nhưng âm nhạc chân thực thì có nhiều phương diện, trong đó có một loại tác dụng là có thể điều hòa âm dương.

Thời cổ đại, vào lúc Châu Tương thị trị vì thiên hạ thường hay có gió độc thổi đến. Do dương khí quá thịnh, vạn vật tản mát giải thể, trái cây không thể sinh trưởng nên Sĩ Đạt đã sáng tạo ra Ngũ Huyền Sắt dùng để dẫn âm khí, an định chúng sinh. Thời xưa vào lúc Âm Khang thị bắt đầu trị vì thiên hạ, âm khí quá thịnh, hiện tượng trầm tích đình trệ, dương khí bị nghẽn không thông, không thể vận hành theo quy luật chính thường, dân chúng chán nản, thân tâm không thể thoải mái nên đã sáng tạo ra vũ đạo để khai thông. (Lã Thị Xuân Thu)

Có lẽ, đối với con người ngày nay thì sớm đã không còn tin vào những điều này. Nhưng cũng không phải tất cả đều không tin, cũng có người mở nhạc cho cây trồng nghe để nâng cao sản lượng, có người mở nhạc cho bò sữa nghe để tăng sản lượng sữa; lại có người thông qua âm nhạc để trị bệnh. Cho dù làm gì thì âm nhạc họ sử dụng đều là âm nhạc cổ điển, không phải là các ca khúc hiện đại được lưu hành kia.

Âm nhạc và vạn sự vạn vật trong đại tự nhiên có mối liên hệ chặt chẽ mật thiết, thông qua âm nhạc để điều tiết tự nhiên mới chính là mục đích chân chính.

Nguồn: Chánh Kiến