Tag Archives: đánh tráo đâu mâu móng rồng

Triệu Việt Vương – Lý Nam Đế (2)

Câu chuyện đánh tráo đâu mâu móng rồng! Phật Tử là em họ của Lý Bôn, khi Lý Bôn mất thì theo anh Lý Bôn là Thiên Bảo đem ba vạn quân chạy trốn vào mọi Lào, Bá Tiên tìm kiếm không được, Thiên Bảo đi đến đầu nguồn sông Đà Giang, động Dã Năng, […]