Tag Archives: lý nam đế

Triệu Việt Vương – Lý Nam Đế (2)

Câu chuyện đánh tráo đâu mâu móng rồng! Phật Tử là em họ của Lý Bôn, khi Lý Bôn mất thì theo anh Lý Bôn là Thiên Bảo đem ba vạn quân chạy trốn vào mọi Lào, Bá Tiên tìm kiếm không được, Thiên Bảo đi đến đầu nguồn sông Đà Giang, động Dã Năng, […]

Triệu Việt Vương – Lý Nam Đế (1)

Có lẽ, mỗi người chúng ta đều tự hào rằng dân tộc Việt là dân tộc hào hùng. Bởi, trong lịch sử của dân tộc ta đã ghi lại rất nhiều câu chuyện của biết bao người hiền, với khí chất thanh cao, tinh thần hào kiệt, kỳ tài xuất chúng lại một lòng lo […]