Tag Archives: lịch sử trống trận

Hiền Viên Hoàng Đế và lịch sử ra đời của trống trận

Xã hội phát triển, những giá trị văn hóa truyền thống không còn được coi trọng, Trống và ý nghĩa của nó cũng dần trở nên xa lạ với con người nhất là thế hệ trẻ ngày này. Trống trận bắt nguồn từ chiến tranh, có tác dụng chỉ huy và cổ vũ sỹ khí […]