Tag Archives: trống trận

Trống trận

Trống trận có nguồn gốc từ chiến tranh, thời cổ đại chủ yếu có tác dụng chỉ huy tác chiến và cổ vũ sỹ khí của binh lính. Binh sỹ sẽ nghe theo sự thay đổi của tiếng trống mà dàn trận, ví như có tiếng trống dành cho “tấn công” và có tiếng trống […]

Hiền Viên Hoàng Đế và lịch sử ra đời của trống trận

Xã hội phát triển, những giá trị văn hóa truyền thống không còn được coi trọng, Trống và ý nghĩa của nó cũng dần trở nên xa lạ với con người nhất là thế hệ trẻ ngày này. Trống trận bắt nguồn từ chiến tranh, có tác dụng chỉ huy và cổ vũ sỹ khí […]