Trống trận

Trống trận có nguồn gốc từ chiến tranh, thời cổ đại chủ yếu có tác dụng chỉ huy tác chiến và cổ vũ sỹ khí của binh lính. Binh sỹ sẽ nghe theo sự thay đổi của tiếng trống mà dàn trận, ví như có tiếng trống dành cho “tấn công” và có tiếng trống dành cho “thu quân”. Đến thời cận đại, khi không còn được sử dụng làm phương tiện trong chiến tranh nữa, trống trận dần dần trở thành một hình thức nghệ thuận dân gian; nhưng nó vẫn kế thừa phong cách vốn có trong thời chiến như: khí phách hào hùng, tinh thần phấn chấn.

Tiết mục “Lôi đình thiên uy” của Đoàn Nghệ Thuật Hồng Ân là tiết mục kết hợp biểu diễn của trống trận, múa cờ, chiêng, xèng, trong đó tiếng trống trận là linh hồn của bài biểu diễn. Trống trận triệu hồi thiên binh thần tướng thể hiện sự trang nghiêm, thần thánh, tái hiện trận chiến giữa các vị thần và ác quỷ khi chính tà giao phong.