Tag Archives: Nghệ Thuật cổ điển

Shen Yun khôi phục nghệ thuật cổ điển

Mấy thế kỉ vừa qua đã cho thấy sự đổi mới lạ thường mang đến những tiến bộ về khoa học và kĩ thuật mà nhân loại trong những ngày đầu của nền văn minh của chúng ta không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, chúng ta đã thấy sự tuột dốc đều đặn trong […]