Tag Archives: Shen Yun

Những buổi biểu diễn nghệ thuật của Shen Yun biến chúng ta thành những nhà sử gia như thế nào?

Những buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun chứa đựng lịch sử hơn bất cứ điều gì khác. Giống như những trang sách được miêu tả trong lịch sử Trung Hoa, Shen Yun đã mang lịch sử vào cuộc sống. Quả không thể nào bàn cãi được về việc cách mà Shen Yun tái hiện […]

Shen Yun khôi phục nghệ thuật cổ điển

Mấy thế kỉ vừa qua đã cho thấy sự đổi mới lạ thường mang đến những tiến bộ về khoa học và kĩ thuật mà nhân loại trong những ngày đầu của nền văn minh của chúng ta không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, chúng ta đã thấy sự tuột dốc đều đặn trong […]