Tag Archives: nhân sinh cảm ngộ

Vạn vật đều có linh: Thực vật cũng có linh tính – Trợ giúp minh quân trừ gian diệt ác

Tại Bắc kinh, trước đền lớn của Khổng Tử có một cây bách cổ, nhân gian tương truyền rằng nó có thể phân biệt người trung thành và kẻ gian ác, nên gọi nó là cây trung nghĩa chi thụ. Theo nguyên cứu, cây bách cổ này được trồng bởi một học giả nổi tiếng […]

Thời gian đi đâu rồi? Và điều gì khiến con người ngày càng bận rộn và mệt mỏi vậy?

Tốc độ của cuộc sống trong xã hội hiện đại ngày càng nhanh hơn và công nghệ ngày càng phát triển, với tàu hỏa, xe hơi, máy bay, công cụ giao tiếp hiện đại, internet, thiết bị tinh vi và tiên tiến, và máy tính ngày càng thông minh chúng thay thế hoạt động đầu […]