Tag Archives: quái điểu

Nam Sơn Kinh – Quái điểu phần 3

Tất Phương Lại đi về phía tây núi Trường Lưu 长留 280 dặm là ngọn núi Chương Nga 章莪, trên núi không có hoa cỏ cây cối, khắp nơi là loại ngọc thạch như ngọc dao, ngọc bích. Trong núi thường hay xuất hiện hiện tượng vô cùng quái dị. Trong núi có một loài […]

Nam Sơn Kinh – Quái điểu phần 2

Phì Di Lại đi về phía tây núi Thạch Thúy 石脆 70 dặm, có ngọn núi Anh Sơn 英山, trên núi toàn là cây nữu và cây cương, phía bắc núi có rất nhiều quặng sắt, phía nam có rất nhiều hoàng kim. Sông Ngu Hà 禺河 bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy […]