Nam Sơn Kinh – Quái điểu phần 3

Tất Phương

Lại đi về phía tây núi Trường Lưu 长留 280 dặm là ngọn núi Chương Nga 章莪, trên núi không có hoa cỏ cây cối, khắp nơi là loại ngọc thạch như ngọc dao, ngọc bích. Trong núi thường hay xuất hiện hiện tượng vô cùng quái dị. Trong núi có một loài dã thú, dáng vẻ giống như con báo màu đỏ, có năm cái đuôi và một cái sừng, âm thanh phát ra như là tiếng vang gõ vào đá, tên là Tranh 狰. Trên núi có loài chim, hình dạng như con hạc, chỉ có một cái chân, thân có vằn màu đỏ, lông vũ là màu xanh, miệng là màu trắng, tên nó là Tất Phương 毕方, tiếng nó kêu chính là tên của nó, nơi mà loài chim này xuất hiện sẽ xảy ra hỏa hoạn không rõ nguồn gốc.

Tủng Tư

Lại đi về phía bắc núi Đan Trương 单张 320 dặm, có ngọn núi Quán Đề 灌题, trong núi mọc rất nhiều cây xú xuân và cây chá, dưới núi chỗ nào cũng là hạt cát, còn có rất nhiều đá mài dao. Trên núi có một loài dã thú sinh sống, hình dạng giống con trâu, đuôi màu trắng, tiếng nó kêu như là tiếng người kêu gào, tên nó là Na Phụ 那父. Trên núi có loài chim, hình dạng giống con chim trĩ mái, có mặt người, loài chim này nhìn thấy người thì sẽ nhảy lên, tên nó là Tủng Tư 竦斯, tiếng nó kêu chính là tên của nó. Sông Tượng Hàn 匠韩 bắt nguồn từ núi Quán Đề, rồi chảy về hướng tây trút vào hồ Ửu Hồ 泑湖, trong nước có rất nhiều đá nam châm.

Bàn Mạo

Lại đi về phía bắc núi Câu Ngô 钩吾 300 dặm, có ngọn núi Bắc Hiêu 北嚣, trên núi không có tảng đá, phía nam núi có nhiều ngọc bích, phía bắc đâu đâu cũng có ngọc thạch. Trên núi có loài dã thú, hình dạng giống con hổ, thân màu trắng, đầu chó, đuôi ngựa, trên cổ mọc lông heo, tên nó là Độc Dục 独犭谷. Trên núi có một loài chim, hình dạng giống quạ đen, có mặt người, tên là Bàn Mạo 般冒, nó hoạt động vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày, ai ăn thịt nó có thể chữa khỏi bệnh cảm nắng.

Hiêu

Lại đi về phía bắc núi Bắc Hiêu 北嚣 350 dặm, có ngọn núi Lương Cừ 梁渠, trên núi không mọc bất kỳ hoa cỏ cây cối nào, kim loại và ngọc thạch rải rác khắp nơi. Sông Tu Hà 修河 bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy về hướng đông trút vào sông Nhạn Môn 雁门. Dã thú trên núi phần lớn là thú Cư Kỵ 居暨, hình dạng như con nhím, cả người đều là lông màu đỏ, tiếng nó kêu như heo con. Trên núi có loài chim, hình dạng như Khoa Phụ, có bốn cánh, một mắt, đuôi chó, tên nó là Hiêu 嚣, tiếng nó kêu rất giống tiếng chim hỉ thước, ăn thịt nó có thể trị bệnh đau bụng, còn có thể trị bệnh tiêu chảy.

Toan Dữ

Lại đi về phía nam núi Giáo Sơn 教山 300 dặm, có ngọn núi Cảnh Sơn 景山, từ hướng nam của ngọn núi này có thể nhìn thấy hồ Diêm Phán 盐贩, hướng bắc có thể nhìn thấy hồ Thiếu Hồ 少湖, trên núi mọc rất nhiều cỏ và sơn dược, cây cỏ trong núi chủ yếu là ớt, phía bắc núi có rất nhiều đất đỏ, phía nam núi có nhiều ngọc thạch. Trên núi có loài chim, hình dạng giống con rắn, có bốn cánh, sáu mắt, ba chân, tên nó là Toan Dữ 酸与, tiếng nó kêu chính là tên của chính mình, loài chim này xuất hiện ở đâu, thì nơi đó sẽ xảy ra chuyện kinh khủng.

Hoàng Điểu

Lại đi về phía đông núi Thái Đầu 泰头 200 dặm, có ngọn núi Hiên Viên 轩辕, trên núi giàu mỏ đồng, dưới núi mọc rất nhiều cây trúc. Trên núi có một loài chim sinh sống, hình dạng giống con cú mèo, đầu màu trắng, tên nó là Hoàng Điểu 黄鸟, tiếng nó kêu chính là tên của nó, ai ăn thịt nó thì sẽ không đố kỵ.

Kiết Câu

Lại đi về phía nam núi Phù Vũ 凫雨 500 dặm, có ngọn núi Chân Sơn 䃌山, phía nam ngọn núi này gần sông Chân Hà 䃌河, nhìn từ hướng đông có thể nhìn thấy đầm nước. Trong núi có loài dã thú, hình dạng giống con ngựa, mắt dê, có bốn sừng và đuôi trâu, tiếng nó kêu giống như là tiếng chó sủa, tên nó là Du Du 峳峳, nó xuất hiện ở quốc gia nào, thì quốc gia đó sẽ hội tụ một nhóm du sĩ xảo trá. Trên núi có loài chim hình dạng giống vịt trời, kéo lấy cái đuôi dài như con chuột, giỏi leo cây, tên nó là Kiết Câu 絜钩, loài chim này xuất hiện ở quốc gia nào, thì quốc gia đó sẽ liên tiếp xảy ra bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng.

Trên đây là bản tổng hợp các loài quái điểu xuất hiện trong Sơn Hải Kinh, cả thảy có 19 loại.

(Trích nguồn: https://niemlam.wordpress.com/)