Vị La Hán thứ tám – Tôn giả Phật Đà La

Tôn giả Phật Đà La một trong 18 vị La Hán.

Ông nguyên là một thợ săn dũng mãnh, ngay cả hổ và sư tử cũng bị ông săn bắt. Tương truyền khi còn ở thế tục, thể lực Ngài rất tráng kiện, một tay có thể nâng một con voi, hoặc nắm một con sư tử ném xa hơn 10 mét. Mỗi khi muông thú chạm mặt Ngài, chúng đều hoảng sợ lánh xa. Sau khi xuất gia ông từ bỏ sát sinh “Buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật” nên khi được chứng quả La Hán, có hai con sư tử đi đến bên ông cảm kích ông đã buông bỏ dao kiếm. Sau khi thành đạo, ông đã để hai con sư tử bên mình nên mọi người gọi ông là “Tiếu Sư La Hán”.

Vị La Hán thứ tám – Tôn giả Phật Đà La

Để kể lại câu chuyện trên, Đội trống eo lưng – Hồng Ân biểu diễn một tiết mục mang tên “La Hán tếu sư tử”. Bài biểu diễn thể hiện sự vui mừng của người đồ tể (thợ săn) và hai mãnh thú khi buông bỏ được ác tâm trở về với bản tính thiện lương, vô tư vô ngã mà vui đùa với nhau.

Ảnh: Đội trống eo lưng của Đoàn Nghệ Thuật Hồng Ân