Tag Archives: sơn hải kinh

Sơn Hải Kinh – Tứ thánh thú

son-hai-kinh

Tứ Thánh Thú bắt nguồn từ thần thoại viễn cổ, thoạt đầu được gọi là “Tứ tượng”. “Tứ tượng” là chỉ hình tượng thủy, hỏa, thổ, kim phân bố ở bốn phương. 《Dịch · Hệ Từ Thượng》 nói: “Lưỡng nghi sinh tứ tượng.” Lưỡng nghi tức âm dương hoặc trời đất. Ở thượng cổ, nhóm […]

Sơn Hải Kinh – Quái nhân

son-hai-kinh

Đại Vũ Hạ Vũ hay còn được gọi là Đại Vũ, ông là một vị vua thời Trung Hoa cổ đại. Ông được biết đến với kỳ công trị thủy, và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình. Trong Đạo giáo, ông được tôn là Thủy Quan Đại Đế. Đại Vũ nói: Những danh […]

Sơn Hải Kinh – Quái thần

son-hai-kinh

Thước Sơn Sơn Thần Hệ thống dãy núi Thước Sơn 鹊山, từ núi Chiêu Diêu 招摇 đến núi Ki Vĩ 箕尾 có tổng cộng mười ngọn núi, dài khoảng 2950 dặm. Sơn Thần của những ngọn núi này đều có thân chim và đầu rồng. Nghi thức cúng tế những Sơn Thần này như sau: […]

Sơn Hải Kinh – Quái Ngư

son-hai-kinh

Xích Nhụ Đi về phía đông núi Cơ Sơn 基山 300 dặm, có ngọn núi Thanh Khâu 青丘, phía nam ngọn núi này có nhiều ngọc thạch, phía bắc có nhiều thanh hoạch. Trong núi có loài quái thú, hình dạng như là con cáo, có chín cái đuôi, tiếng kêu như tiếng khóc của […]

Sơn Hải Kinh – Dị thú Phần 6

son-hai-kinh

Hoàn Hoàn ở Càn Sơn 乾山 là một loài thú ba chân. Dáng vẻ giống con trâu, chỉ có ba cái chân, phía trước hai cái phía sau một cái, tiếng kêu giống như là đang gọi tên mình. 《Nguyên Lãm》 có ghi chép: “Tòng Tòng 从从 sáu chân, Hoàn ba chân.” Hoàn trích từ […]