Category Archives: Nhân Sinh Cảm Ngộ

Chuyên mục nhân sinh cảm ngộ

Vạn vật đều có linh: Thực vật cũng có linh tính – Trợ giúp minh quân trừ gian diệt ác

Tại Bắc kinh, trước đền lớn của Khổng Tử có một cây bách cổ, nhân gian tương truyền rằng nó có thể phân biệt người trung thành và kẻ gian ác, nên gọi nó là cây trung nghĩa chi thụ. Theo nguyên cứu, cây bách cổ này được trồng bởi một học giả nổi tiếng […]

Thời gian đi đâu rồi? Và điều gì khiến con người ngày càng bận rộn và mệt mỏi vậy?

Tốc độ của cuộc sống trong xã hội hiện đại ngày càng nhanh hơn và công nghệ ngày càng phát triển, với tàu hỏa, xe hơi, máy bay, công cụ giao tiếp hiện đại, internet, thiết bị tinh vi và tiên tiến, và máy tính ngày càng thông minh chúng thay thế hoạt động đầu […]

“Đồng tính luyến ái” đẩy con người đến bờ hủy diệt, tiêu vong

Trong các sách cổ có viết về:”Đoàn tụ chi phích”. Thời gian gần đây, người đồng tính luyến ái gây ra rất nhiều tranh cãi. Mặc dù ở một số quốc gia đã hợp pháp hóa đồng tính luyến ái, nhưng sự thật đã chứng minh hành vi đồng tính luyến ái gây ra rất […]

"Đồng tính luyến ái" đẩy con người đến bờ hủy diệt, tiêu vong

Trong các sách cổ có viết về:”Đoàn tụ chi phích”. Thời gian gần đây, người đồng tính luyến ái gây ra rất nhiều tranh cãi. Mặc dù ở một số quốc gia đã hợp pháp hóa đồng tính luyến ái, nhưng sự thật đã chứng minh hành vi đồng tính luyến ái gây ra rất […]

Hạnh phúc chân chính là vô tư vô ngã, vô sở vô cầu

Trong sinh mệnh của con người, nếu không có niềm vui, không có hạnh phúc thì cuộc sống của sinh mệnh đó sẽ không có giá trị và ý nghĩa. Một đời người không thể tách rời danh tiếng và tài sản khỏi cuộc sống. Con người có danh tiếng, lợi ích, hỏi bạn họ […]