Category Archives: Nhân Sinh Cảm Ngộ

Chuyên mục nhân sinh cảm ngộ

Tâm thanh tịnh, mọi thứ sẽ tĩnh lặng

Đời người là một hành trình tu luyện. Tu chính là tu cái tâm này. Tu chính là một loại cảnh giới. Đời người có lúc chìm nổi lên xuống, ở nơi trần thế ai ai cũng đều khổ não bởi ba nghìn mối tơ vò. Bởi vì,chúng ta đều hi vọng cuộc sống bản […]

Người càng đơn giản càng đáng để giao lưu

“Đại Đạo chí giản chí dị”, càng là chân lý càng có thể từ trong sự giản đơn mà biểu lộ rõ ràng. Người càng đơn giản, tư tưởng cũng càng đơn thuần. Đối xử với người khác bằng tâm ý chân thành, càng đáng để học hỏi và giao lưu. Khi chúng ta tiếp […]

Trái thiên ý hôn nhân đổ vỡ gia đình bất hạnh

Người xưa kính trời kính đất, chú trọng thiên nhân hợp nhất, trong văn hóa truyền thống đâu đâu cũng thấm nhuần loại nội hàm của tư tưởng này. Trong tập tục lễ cưới cũng vậy, tân lang và tân nương muốn chính thức được trở thành vợ chồng thì cần phải làm đủ nghi […]

Đạm bạc cũng là một loại hạnh phúc

Đạm bạc là một loại tâm thái, là một loại bình hòa và yên tĩnh, không phù phiếm, không màng danh lợi, siêu phàm thoát tục; Đạm bạc là một loại thành thục, thành thục có trí, tích lũy thành quả to lớn, cúi đầu hướng mặt trước đại địa; Đạm bạc là một chủng […]

Người ngốc nhất thiên hạ có thể thắng được người khôn khéo nhất thiên hạ

Mỗi người sinh ra đều có vận mệnh riêng, có người giàu, người nghèo, có kẻ thông minh thì cũng có kẻ ngu dốt, có người thiện lương thì cũng có kẻ ác, người ta sinh ra là khác nhau, số phận khác nhau. Vậy muốn có được thành công và hạnh phúc thì phải […]