Category Archives: Thần Thoại

Chuyên mục Thần thoại của phần truyền thống

Truyền thuyết về Viêm Đế – Thần Nông

Viêm Đế, còn được biết như là Thần Nông (phồn thể: 神農, giản thể: 神农),, là một ông vua huyền thoại của Trung Quốc và là một trong Tam Hoàng của thần thoại Trung Quốc. Theo truyền thuyết ông sống cách đây 5.000 năm và đã dạy người Trung Quốc cổ cách làm ruộng nên ông […]

Hồng Khánh Khuông Quốc Trung Vũ Tá Trị Đại Vương – Phạm Cự Lương

Xét Sử ký: Vương họ Phạm, tên là Cự Lượng. Thời vua Thái Tông nhà lý, nhân phủ Đô Hộ có nhiều nghi án, quan sĩ sư không thể quyết định được. Vua muốn lập đền thờ thần, cầu những vị thần nào anh linh hiển hách, có thành tích rõ rệt ở trần hoàn […]

Bảo Quốc Trần Linh Định Bang Quốc Đô Thành Hoàng Đại Vương – Thần Sông Tô Lịch

Xét Sử, Giao Châu Ký và truyện Báo Cực thì Vương vốn họ Tô, tên Lịch, làm quan lệnh ở Long Đọ, làng ở trên bờ sông nhỏ, gia tư không hào phú lắm, tề gia lấy sự hiếu đễ làm trọng, đã ba đời nhân nhượng nhau không ở riêng biệt. Thời nhà Tấn […]

UY MINH DŨNG LIỆT HIỂN TRUNG TÁ THÁNH PHU HỰU ĐẠI VƯƠNG – LÝ HOẢNG

Vương họ Lý tên Hoảng, là con thứ tám của vua Lý Thái Tông, mẹ là Trinh Minh Hoàng hậu họ Lê. Vương là người trung hiếu kính cẩn, quả quyết siêng năng, hiệu là Bát lang Hoàng tử. Niên hiệu Kiền Phù Hữu Đạo năm đầu, phụng mệnh thâu thuế châu Nghệ An, làm […]

HIỆU ÚY UY MÃNH ANH LIỆT PHỤ TÍN ĐẠI VƯƠNG – LÝ ÔNG TRỌNG

Vương họ Lý, tên Ông Trọng, người huyện Từ Liêm, mình cao hai trượng ba thước, khí chất đoan dũng khác người thường. Thiếu thời làm quan ở huyện ấp, bị quan Đô Đốc đánh đòn, Vương than rằng: “Tráng chi của đời người nên như chim Loan chim Phụng, nhất cử vạn lý, đâu […]