Category Archives: Thần Thoại

Chuyên mục Thần thoại của phần truyền thống

Sơn Hải Kinh – Dị Thú Phần 1

Cửu Dư Tựa như con thỏ mà mỏ chim, mắt cú mèo mà đuôi rắn, thấy người thì giả chết. Các nhà khí tượng cổ đại cho rằng, Cửu Dư xuất hiện là dấu hiệu nông trại có châu chấu hại mùa. Cửu Dư còn được gọi là “Khải thử”, bởi vì cơ thể và […]

Nam Sơn Kinh – Quái điểu phần 3

Tất Phương Lại đi về phía tây núi Trường Lưu 长留 280 dặm là ngọn núi Chương Nga 章莪, trên núi không có hoa cỏ cây cối, khắp nơi là loại ngọc thạch như ngọc dao, ngọc bích. Trong núi thường hay xuất hiện hiện tượng vô cùng quái dị. Trong núi có một loài […]

Nam Sơn Kinh – Quái điểu phần 2

Phì Di Lại đi về phía tây núi Thạch Thúy 石脆 70 dặm, có ngọn núi Anh Sơn 英山, trên núi toàn là cây nữu và cây cương, phía bắc núi có rất nhiều quặng sắt, phía nam có rất nhiều hoàng kim. Sông Ngu Hà 禺河 bắt nguồn từ ngọn núi này, rồi chảy […]

Sơn Hải Kinh

Giới thiệu “Sơn Hải Kinh” là một cuốn kỳ thư có phong cách đặc biệt, cùng với “Kinh Dịch” và “Hoàng Đế nội kinh” được gọi chung là “Tam huyền” (tức ba cuốn sách huyền bí nhất Trung Quốc cổ đại). Bộ sách này được chia thành 2 phần: 5 quyển đầu được gọi là […]

Triệu Việt Vương – Lý Nam Đế (1)

Có lẽ, mỗi người chúng ta đều tự hào rằng dân tộc Việt là dân tộc hào hùng. Bởi, trong lịch sử của dân tộc ta đã ghi lại rất nhiều câu chuyện của biết bao người hiền, với khí chất thanh cao, tinh thần hào kiệt, kỳ tài xuất chúng lại một lòng lo […]